Mücavir Alan Nedir ? Neden Önemlidir ?

      Mücavir Alan Nedir ?

Mücavir alan kısaca , belediyenin sınırları dışında kalmış olan belirli ( komşu ) alanların belediye sorumluluğu altına geçmesidir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesinde tanımlanmış  olan bu alanlar imar bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiştir.

Belediye alanlarından farklı olarak , belediye sınırları dışında kalırlar. Farklı bir belediye sınırına girmedikleri sürece belediye sınırlarına yakın olmaları gerekmez.  Bu alanlar köyleri de içine alabilir. 

Belediye sınırı , bir belediyenin yasa kurallarına göre belirlenen İDARİ sınırlarıdır. Fakat Mücavir Alan Sınırı , kontrol ve sorumluluk verilen YETKİ sınırıdır.

Mücavir Alan Neden Önemlidir ? 

Mücavir alanın en büyük önemi , plansız yapılaşmayı engellemektir. Bu sayede , Belediye yakın çevresindeki imar faaliyetlerini denetleyebilir. 

Son zamanlarda artan göçler , kaçak ve imarsız konutlara sebep olmaktadır.

Mücavir Alanları Nasıl Çizilir ? 

İmar planlarında belediye sınırları dışında görünün bu alanların , kazandırılmaları için Bakanlık onayı gereklidir.

Bakanlık , belediye ya da il idare kurulu tarafından çıkan kararı inceledikten sonra son kararı verir.

Mücavir Alan Sınırlarını Kim Belirler ? 

İmar Kanununa göre , belediye haricinde Valilik bu konudan sorumludur. Valilik kararı uygun gördüğü taktirde 

karar yürürlüğü girer. Bu karara itiraz etme süresi 1 aydır. Valilik itirazı başvurusunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde kontrol eder ve tekrar onaylar. Sonrasında bu karar Bakanlığa gönderilir. 

Mücavir alandan çıkarma içinde bu kurallar geçerlidir. 

https://www.emlakkoalisyonu.com/blog/mucavir-alan-nedir-neden-onemlidir

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir