İskan Belgesiz Ev Alınır Mı ?

İskan Belgesiz Ev Alınır Mı ?

İskan Belgesiz Ev Alınır Mı ? 

İskan Nedir ? 

İskan , bir binanın ruhsat ve ruhsat eklerine uygun olarak yapıldığınıgösteren belgedir.

Peki İskansız , İskan BelgesiOlmayan Daire Alınır mı ? 

İskan belgesi yukarda da belirttiğimiz gibi yapının durumunu gösterir.İnşaatı yapan firma yetkilileri , iskan raporunu almak için başvurur. Bubaşvuru dilekçe ile yapılır.

İskan alabilmek için ev sahibinin müracaatı ile yapının ruhsat ,eklerinin  uygunluğu ve kullanılmasında herhangi bir engel olmadığı tespitedilir. Belediye yapılan müracaatları 30 gün içerisinde sonuçlandırmakzorundadır. 30 gün içerisinde sonuçlandırılmayan yapıların iskanı otomatikolarak verilmiş sayılır.

İskansız Daire…

Gayrimenkul alacakların bilmesi gereken en önemli husus , iskanı alınmamışbir yerin yasal olarak tamamlanmamış , bitmemiş bir yapı olduğudur. 

Genelde , iskansız dairelerde Kat İrtifakı durumu söz konusudur. Yani budairelerin tapuları kat irtifak tapusudur. İskanlı bir dairenin tapusu , katirtifakından çıkar.

İskan alınmamasında karşımıza çıkandurumlardan bazıları :

- Yeterli tecrübesi olmayan müteahitlerin ‘kat karşılığı’ sözleşmesi ileinşaata başlaması 

- Yeterli sermayesi olmayan müteahitlerin ‘kat karşılığı’ sözleşmesi ileinşaata başlaması 

- Kat Karşılığı sözleşmesi ile kendisine verilen daireleri sattıktan sonrakaçan müteahitler

Bir diğer sorun da , bazı müteahitler kat karşılığı sözlemesi ile arsasahibine verdiği vaadleri çok düşük seviyede yerine getirebilir. Bunu kabuletmeyen arsa sahipleri sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda müteahitten evsatın alan kişiler Tapularını kaybedebilir.

Bu tarz davalarda verilen karar : 

kat karşılığı yapılmakta olaninşaattan temlik-devir suretiyle daire alan üçüncü şahsın, müteahhidin yaptığıinşaatta talep edebileceği şahsi hakkı bulunmadıkça, arsa sahibine karşı tescilisteği dinlenmez

şeklinde olmaktadır.

Yani , bu konudan anlayacağımız ,inşaat bitmeden kat irtifakı tapusu şeklinde satın alınan yapılardan ev alankişiler : 

- Elektrik , su , doğalgaz gibi aboneliklerini yaptıramazlar

https://www.emlakkoalisyonu.com/blog/iskan-belgesiz-ev-alinir-mi

- Tapuları , arsa sahibinin lehine iptal edilebilir ya da hiçalınamayabilir. 

\

- Eğer binanın elektrik , su , sigorta , vergi gibi borçlarını daödeyebilirler.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir